Tướng Mỹ cảnh báo nguy cơ sau khi Mỹ rút quân khỏi Syria (VOA)

Share & Comments