Truyền hình VOA 12/2/19: Phó Thủ tướng VN thăm Triều Tiên trước thượng đỉnh Trump-Kim

Share & Comments