Mỹ trấn an đồng minh về sự cam kết ở Syria, Iraq (VOA)

Share & Comments