Hàn Quốc đồng ý chi thêm để giữ chân binh sĩ Mỹ (VOA)

Share & Comments