Đông Bắc Úc: Mưa kỷ lục, dân sơ tán vì xả lũ (VOA)

Share & Comments