Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Syria (VOA)

Share & Comments