Áo: Giải cứu sơn dương bị kẹt trong tuyết lở (VOA)

Share & Comments