Chú chó Sully thăm linh cữu cố Tổng thống Bush tại Điện Capitol (VOA)

Share & Comments