Động đất Indonesia: Tử vong tăng, dư chấn tiếp diễn (VOA)

Share & Comments