Mỹ ngừng visa cho cán bộ Lào, Miến vì không nhận người bị trục xuất (VOA)

Share & Comments