Ông Trump kêu gọi truy quét di dân bất hợp pháp (VOA)

Share & Comments