Nguy cơ hỏa hoạn vẫn là bài toán nan giải tại Việt Nam

Share & Comments