Điểm tin RFA tối 06/02/2019 | Việt Nam chính thức xác nhận là địa điểm thượng đỉnh Trump - Kim

Share & Comments