Điểm tin RFA tối 10/01/2019 | Việt Nam vẫn bị xếp vào danh sách các nước không có dân chủ

Share & Comments