Người dân Thủ Thiêm chất vấn gay gắt về tấm bản đồ 367 "bị mất"

Share & Comments