Việt Nam tránh né "nhân quyền" khi điều trần trước nghị viện châu Âu

Share & Comments