Mỹ bác bỏ thông tin Syria đánh chặn 71/103 tên lửa

Share & Comments