Luật sư: không đủ căn cứ buộc tội Trịnh Xuân Thanh | © Official RFA

Share & Comments