Cán bộ bị ông Đinh La Thăng kỷ luật được phục chức © Official RFA

Share & Comments