Thời sự sáng 07.12.2017 | Thanh tra toàn diện các dự án Sơn Trà và Đa Phước | © Official RFA

Share & Comments