Luật sư khẳng định "14 xe quay vòng ở BOT Cai Lậy là quyền công dân" © Official RFA

Share & Comments