BOT Cai Lậy: ý kiến người dân bị bỏ qua © Official RFA

Share & Comments