Phúc Nguyễn: "Chả lẽ Đàm Vĩnh Hưng đi ủng hộ đội VN mà ôm cờ Do Thái à?!"

Share & Comments