Tân dân biểu gốc Việt Tyler Diep: "Tôi sẽ gọi chúc mừng bà Janet Nguyen ngày mai!"

Share & Comments