ĐS Nguyễn Thanh Sơn: Quan nhất thời, dân vạn đại. Phần đời còn lại sẽ đóng góp cho Phật Giáo VN.

Share & Comments