Đa chiều, nhiều phía vụ Mỹ tấn công tên lửa vào Syria

Share & Comments