Quốc hội Anh cáo buộc Mark Zuckerberg hành xử như ‘găng tơ kỹ thuật số’

Share & Comments