Mỹ thu hồi 1.7 triệu chiếc xe có vấn đề với túi khí do Takata sản xuất

Share & Comments