Một ủy ban Hạ Viện ra lệnh điều tra vụ TT Trump ban bố tình trạng khẩn trương

Share & Comments