Hàng trăm người công khai làm lễ giỗ TT Ngô Đình Diệm ở Lái Thiêu

Share & Comments