Mỗi năm ở Mỹ có 10% dân số bị thương tích làm thiệt hại $1.8 ngàn tỉ

Share & Comments