Bận xem World Cup, lãnh đạo Bỉ không ra sân bay đón ông Trump

Share & Comments