Tướng Mỹ gốc Việt đầu tiên làm tư lệnh Lục quân Mỹ ở Nhật

Share & Comments