Chính TQ đã sản xuất quả Địa Cầu in sai bản đồ VN rồi tuồn sang Ukraina

Share & Comments