10/6 cả nước bùng phát biểu tình lớn chưa từng có trong lịch sử , CA quân đội tháo chạy như vịt

Share & Comments