Chủ đề ngày thơ Việt Nam của hội nhà văn VN là "Sông Núi Trên Vai"?Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) - Ô hô, kỳ này Boác Chủ Tịch Hữu Thỉnh dám lên gân lên cốt đòi ‘cởi’ (trói?) Sông Núi Trên Vai nghe mà hoảng hồn bàng dân thiên hạ.Có điều chắc là vừa ở Viện Tế Bần của Boác Tổng Trọng ra, nên đời thưở nào lại đi chọn Ngày Thiêng khá là nhạy cảm 17/2 để ‘nàm’ Ngày Thơ VN hè?Vậy chắc quý vị thi sỡi, í quên thi sĩ của HNV hẳn sẽ chụp bắt và ‘nhả’ ra được nhiều vần thơ yêu nước về cuộc Chiến Tranh Biên Giới 1979 phải biết (thử hỏi nếu có hai chữ ‘Sông Núi’ thì có dám thêm tiết mục hội thảo xôm trò ôn lại lịch sử/ nói về cuốn ‘Ma Chiến Hữu’ của đồng chí Nobel Văn Chương Mạc Ngôn, hoặc Giải Thi Ca Dấn Thân/ Đố Vui Để Học chăng), hay lại cũng chỉ nằm trong bài bản cấm tiệt quyền tưởng niệm không thể nào quên của nhân dân, như ý đồ chọn ngày 17/2 để làm đẹp lòng Đại Hán(g), bất chấp đẹp mặt càng cẩu lư hương tổ tiên ba lần đánh thắng Nguyên Mông của Đức Thánh Trần ta ở quận1.Lại càng khó hiểu hơn, khi các quý vị trong HNV lại cho ‘xổ nho’, mà lại là nho chùm mới chết thiên hạ chứ. ‘Mountains and Rivers On The shoulder’, mà không thấy chữ ‘shoulder’ là plural ‘số nhiều’ thì cũng hơi bị thiếu ‘trách nhiệm’ cỡi những ‘núi’ những ‘sông’ trên chỉ có ‘một’ vai, thay vì cả ‘hai vai’ mới đủ bộ cơ đấy.Điệu này chắc các văn nhân văn nô thi sỡi thi sĩ mắc... dịch mấy tác phẩm nhớn của quốc tế, nên mọi chuyện cứ coi như No Star where( Không Sao Đâu)... Dù có thể có vị dây thần kinh lương tri xấu hổ còn làm việc, chắc sẽ thấy Ngày Thơ VN đúng là tốn thuế dân ‘vô vị vô lai’ ấy sao mà ‘Too Ugly Tiger’ (Quá Xấu Hổ) phải không quý bạn. Chịu khó ‘sáng tạo’ cuộc chơi gì mới và có ý nghĩa chút xíu cho bà con nhờ!Nguyễn Thị Thanh Bình

danlambaovn.blogspot.com

Share & Comments