Tố cáo Trương Ngọc Biên - Giám đốc Sở Công Thương Yên BáiChúng tôi đại diện cán bộ công chức đã và đang làm việc tại Sở Công Thương Yên Bái, tố cáo những sự việc sau đây: Từ năm 2011 đến năm 2018, Đ/C Trương Ngọc Biên trên cương vị là bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở Công Thương đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định của đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ trong việc bổ nhiệm chức danh trưởng, phó phòng cấp sở tại Sở Công Thương. Bổ nhiệm những người thân cận vào vị trí trưởng, phó phòng khi chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
Cụ thể là bổ nhiệm nhiều trưởng phòng, phó trưởng phòng khi chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Yên Bái về việc Ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Yên Bái. 1. Đ/c Bùi Công Luyện - Nguyên Phó chánh văn phòng Sở Công Thương. Thời điểm được bổ nhiệm không đủ tiêu chuẩn về trình độ: chưa có bằng đại học; chưa học trung cấp lý luận chính trị. Được bổ nhiệm từ vị trí lái xe của Sở Công Thương. 2. Đ/c Lương Vinh Quang - Phó chánh thanh tra Sở. Thời điểm bổ nhiệm là phó phòng Quản lý công nghiệp, rồi trưởng phòng Quản lý công nghiệp, khi chưa đủ điều kiện: + Về trình độ: chưa học trung cấp lý luận chính trị, chưa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. + Về quá trình công tác: chưa đủ 03 - 05 năm công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Thời điểm bổ nhiệm, Đ/c Lương Vinh Quang mới làm quản lý nhà nước được 09 tháng (từ doanh nghiệp chuyển về Sở Công Thương). 3. Đ/c Thiều Quang Hùng - Phó phòng Quản lý công nghiệp năng lượng. Thời điểm bổ nhiệm khi chưa đủ các điều kiện: + Về trình độ: chưa học trung cấp lý luận chính trị, chưa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. + Về quá trình công tác: chưa đủ 03-05 năm công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Thời điểm bổ nhiệm khi đang chuẩn bị sát nhập phòng Quản lý công nghiệp với phòng quản lý điện năng, lúc đó đã thừa phó phòng (có 03 phó phòng) 4. Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn - Phó phòng Quản lý Thương Mại. Thời điểm bổ nhiệm khi chưa đủ các điều kiện: + Về trình độ: chưa học trung cấp lý luận chính trị, chưa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. + Về quá trình công tác: chưa đủ 03-05 năm công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Thời điểm bổ nhiệm, Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn mới làm quản lý nhà nước được 06 tháng (từ doanh nghiệp chuyển về Sở Công Thương). 5. Đ/c Hoàng Thu Hà - Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến Thương mại. Thời điểm bổ nhiệm khi chưa đủ các điều kiện: + Về trình độ: chưa có bằng trung cấp lý luận chính trị. + Trong quá trình học tại trường Chính trị Yên Bái đã nhờ người học hộ và bị giáo viên trường Chính trị phát hiện. 6. Đ/c Nguyễn Thị Hải Lan– Phó phòng Quản lý Công nghiệp Năng lượn. Thời điểm bổ nhiệm khi chưa đủ các điều kiện: + Về trình độ: chưa học trung cấp lý luận chính trị, chưa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. + Về quá trình công tác: chưa đủ 03-05 năm công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Thời điểm bổ nhiệm, Đ/c Nguyễn Thị Hải Lan mới làm quản lý nhà nước được 06 tháng (từ doanh nghiệp chuyển về Sở Công Thương). 7. Đ/c Tăng Việt Dương - Phó phòng Kế hoạch - Tài chính và Tổng hợp. Thời điểm bổ nhiệm làm phó phòng Quản lý Thương mại khi chưa đủ các điều kiện: + Về trình độ: chưa học trung cấp lý luận chính trị, chưa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. + Về quá trình công tác: chưa đủ 03-05 năm công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Thời điểm bổ nhiệm, Đ/c Tăng Việt Dương mới làm quản lý nhà nước được 16 tháng (từ doanh nghiệp chuyển về Sở Công Thương). 8. Đ/c Đỗ Mạnh Cường - Phó phòng Kỹ thuật và an toàn môi trường. Thời điểm bổ nhiệm khi chưa đủ các điều kiện: + Về trình độ: chưa học trung cấp lý luận chính trị, chưa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. + Về quá trình công tác: chưa đủ 03-05 năm công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Thời điểm bổ nhiệm, Đ/c Đỗ Mạnh Cường mới làm quản lý nhà nước được 02 năm (từ doanh nghiệp chuyển về Sở Công Thương). 9. Đ/c Trần Tuấn Tứ - đang là Phó giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp là viên chức, sau khi được thi tuyển lên công chức Sở Công Thương, Đ/c Trương Ngọc Biên đã bổ nhiệm làm phó phòng Quản lý công nghiệp năng lượng, trong khi chưa hề hiểu biết gì về quản lý nhà nước. 10. Để bổ nhiệm Đ/c Trần Tuấn Tứ làm phó phòng Quản lý công nghiệp năng lượng, trong khi phòng này đã có 2 phó phòng, điều này không hợp lý. Đ/c Trương Ngọc Biên đã điều chuyển một Đ/c phó phòng Quản lý công nghiệp năng lượng (chuyên ngành kế toán) sang làm phó phòng Kỹ thuật an toàn môi trường phụ trách lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp; rồi lại điều chuyển một Đ/c chuyên viên phòng Kỹ thuật an toàn môi trường (chuyên ngành mỏ địa chất) sang phòng Quản lý công nghiệp năng lượng làm về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Sau khi bổ nhiệm những cán bộ trên, do chưa đủ điều kiện, Sở Công Thương cử tất cả đi học quản lý nhà nước, trung cấp lý luận chính trị ảnh hưởng tới công việc của cơ quan. Có những cán bộ học trung cấp lý luận chính trị còn phải học lại, thi lại nhiều lần do ý thức kém (Đ/c Thiều Quang Hùng) Tại thời điểm bổ nhiệm những cán bộ trên, Sở Công Thương có rất nhiều cán bộ khác đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm, chứ không phải thiếu nguồn cán bộ. Trên cương vị Giám đốc Sở, Bí thư đảng ủy, Đ/c Trương Ngọc Biên còn ép Đ/c phó phòng Quản lý công nghiệp (Trần Thị Kim Thoa) về nghỉ chế độ trước tuổi (theo chế độ 132) để tuyển dụng và bổ nhiệm Đ/c Lương Vinh Quang. Hầu hết những Đ/c phó phòng được Đ/c Biên bổ nhiệm trình độ còn non kém, có Đ/c đọc văn bản của Bộ Công Thương, của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành gửi đến còn không hiểu, có Đ/c còn không biết thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính theo Thông tư 01/2011/TT-BNV, gây ra nhiều bất mãn trong cán bộ công chức khi phải làm việc với những lãnh đạo phòng mà trình độ còn không bằng nhân viên. Ngoải ra, Đ/c Biên còn thường xuyên sử dụng xe công vào mục đích gia đình (đi thăm con gái sinh sống tại Hà Nội vào cuối tuần); chỉ đạo hạch toán chi phí xăng xe đi lại của gia đình Đ/c vào chi phí của Ban quản lý điện RE2. Tất cả những việc làm của Đ/c Trương Ngọc Biên gây ra rất nhiều ức chế cho cán bộ công chức đã và đang làm việc tại Sở Công Thương. Đ/c Biên coi thường kỷ cương, phép nước, cụ thể là coi thường quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Yên Bái về việc Ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Yên Bái. Yêu cầu giải quyết tố cáo Hiện tại chúng tôi được biết tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Ban kiểm tra tỉnh ủy làm việc với Sở Công Thương để rà soát quy trình bổ nhiệm những cán bộ trên, và sự việc đúng như trên. Chúng tôi đề nghị Đ/c Phạm Thị Thanh Trà trên cương vị Bí thư tỉnh ủy Yên Bái chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp cận vấn đề trên với tư tưởnghết sức cầu thị không vì lợi ích riêng để trả lại công bằng cho cán bộ công chức Sở Công Thương. (Được biết Đ/c Trương Ngọc Biên có khối tài sản rất lớn tại Công ty Cổ phần chế biến nông lâm sản thực phẩm Yên Bái, nhưng tiền không thể che hết được bầu trời.) Với những việc làm sai trái trên, chúng tôi đề nghị Đ/c Trương Ngọc Biên trên cương vị bí thư đảng ủy Sở Công Thương nên đi học văn hóa từ chức, không nên để Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái phải đưa ra quyết định. Đối với những cán bộ được bổ nhiệm sai quy định ở trên, chúng tôi đề nghị Đ/c Bí thư tỉnh chỉ đạo Sở Nội Vụ kiểm tra lại trình độ, năng lực chuyên môn, nếu thật sự yếu kèm thì cũng nên thu hồi quyết định, đồng thời cũng giảm đáng kể cấp phó tại Sở Công Thương. (hiện tại số lượng phó phòng tại Sở Công Thương cũng quá nhiều) Lời cam đoan Chúng tôi xin cam đoan trước cơ quan chức năng về nội dung tố cáo trên là đúng sự thật do đây là thông tin thu thập từ những cán bộ công chức đã và đang làm việc tại Sở Công Thương Yên Bái. Yên Bái, ngày 15 tháng 9 năm 2018 Tập thể cán bộ công chức Sở Công Thương

Share & Comments