Phố Bolsa TV

 • 19:17

  "Ngô Kỷ đã làm gì được cho cộng đồng này, hay chỉ phá rối?"- Mạc Chánh Hòa

  7 years ago
 • 23:16

  "Ông Kỳ không phải là người chủ tâm bỏ trốn!" -- Nguyễn Mạnh Cường

  7 years ago
 • 23:18

  "Ông Kỳ là một người có trách nhiệm với lịch sử" -- Nguyễn Mạnh Cường

  7 years ago
 • 22:11

  "Chúng tôi bị rất nhiều cay đắng, nhiều khi muốn khóc!" -- Bà Hạnh Nhơn

  7 years ago
 • 22:49

  "Nếu cứ đánh phá, chúng tôi bỏ cuộc, thiệt hại sẽ là thương phế binh!"

  7 years ago
 • 24:31

  "Tiếng nói của TKT Thủy không còn là tiếng nói của dân oan!" -- Ls Bùi Kim Thành

  7 years ago
 • 18:41

  "Bảo bà Đàm Bảo Kiếm không biết thì dựa cột mà nghe!" -- Trần K.T. Thủy

  7 years ago
 • 18:44

  "Những người cầm cờ phản đối bên kia đường là bông hoa Thúi Địt!"

  7 years ago
 • 25:25

  "Tôi xem tướng Kỳ là thần tượng!" -- Đinh Viết Tứ

  7 years ago
 • 18:45

  "Ông Kỳ vẫn là bộ mặt lớn của cộng đồng VN hải ngoại!" -- Đinh Viết Tứ

  7 years ago
 • Ông Đinh Viết Tứ nói về buổi phỏng vấn với Larry King Bolsa Ngụy Vũ 23:15

  Ông Đinh Viết Tứ nói về buổi phỏng vấn với Larry King Bolsa Ngụy Vũ

  7 years ago
 • 09:35

  "Quí vị nào chống đối thiếu tướng Kỳ cũng nên bỏ qua đi!" -- Phạm Đình Cung

  7 years ago
 • 18:26

  "Tôi cho rằng Bùi Bảo Trúc là thằng hèn, vô cùng hèn!" -- Phạm Đình Cung

  7 years ago
 • 21:04

  "Tôi cho rằng tướng Kỳ là một vị tướng trong sạch!" -- Phạm Đình Cung

  7 years ago
 • 19:14

  "Người Việt chúng ta chưa có thói quen tôn trọng tự do!" -- Đinh Viết Tứ

  7 years ago
 • 20:17

  "Phong cách của những người trẻ trong nước vượt tôi rất xa!" -- Đinh Viết Tứ

  7 years ago
 • Nhà báo Nguyễn Phương Hùng kể chuyện bị đuổi khỏi phòng họp (phần 2) 16:52

  Nhà báo Nguyễn Phương Hùng kể chuyện bị đuổi khỏi phòng họp (phần 2)

  7 years ago
 • Nhà báo Nguyễn Phương Hùng kể chuyện bị đuổi khỏi phòng họp (phần 1) 22:55

  Nhà báo Nguyễn Phương Hùng kể chuyện bị đuổi khỏi phòng họp (phần 1)

  7 years ago
 • Behind the Scenes: New Release 16:11

  Behind the Scenes: New Release "Back In The Day" PhotoShoot

  7 years ago
 • 11:03

  "Yếu đừng ra gió, các đảng phái phải hiểu điều đó!" -- Ngô Kỷ

  7 years ago