MrLecongnhan

 • CÙ HUY HÀ VŨ và NÔNG ĐỨC MẠNH.wmv 09:40

  CÙ HUY HÀ VŨ và NÔNG ĐỨC MẠNH.wmv

  10 years ago
 • Hồ Chí Minh và đứa con rơi Nguyễn Tất Trung .wmv 12:21

  Hồ Chí Minh và đứa con rơi Nguyễn Tất Trung .wmv

  10 years ago
 • Đốt thẻ đảng để chống CN Cộng Sản .wmv 07:04

  Đốt thẻ đảng để chống CN Cộng Sản .wmv

  10 years ago
 • XHCN - con tàu vô bến .wmv 12:32

  XHCN - con tàu vô bến .wmv

  10 years ago
 • Đạo đức người CÔNG AN VN ngày nay .wmv 07:01

  Đạo đức người CÔNG AN VN ngày nay .wmv

  10 years ago
 • Đại hội Đảng XI và bản sao tuyên ngôn Pháp và Mỹ .wmv 09:35

  Đại hội Đảng XI và bản sao tuyên ngôn Pháp và Mỹ .wmv

  10 years ago
 • Tất cả tuyên ngôn của ông Hồ đều giả dối_ sau 1945.._02.wmv 11:17

  Tất cả tuyên ngôn của ông Hồ đều giả dối_ sau 1945.._02.wmv

  10 years ago
 • Nguyền Tấn Dũng đã bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận ..wmv 08:24

  Nguyền Tấn Dũng đã bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận ..wmv

  10 years ago
 • CÙ HUY HÀ VŨ ĐÒI ĐỔI TÊN NƯỚC .wmv 09:52

  CÙ HUY HÀ VŨ ĐÒI ĐỔI TÊN NƯỚC .wmv

  10 years ago
 • Nguyễn Chí Vịnh và những mầm móng đai họa. Phần 2. Giặc đang ở đâu.wmv 13:21

  Nguyễn Chí Vịnh và những mầm móng đai họa. Phần 2. Giặc đang ở đâu.wmv

  10 years ago
 • Vượt Biển tìm tự do BẰNG BÈ của GĐ bà Mary Nguyễn ..wmv 11:48

  Vượt Biển tìm tự do BẰNG BÈ của GĐ bà Mary Nguyễn ..wmv

  10 years ago
 • GS NGÔ BẢO CHÂU nói về bầy cừu và con người .wmv 12:58

  GS NGÔ BẢO CHÂU nói về bầy cừu và con người .wmv

  10 years ago
 • Phần 3: CÔNG AN NHÂN DÂN GIẾT NHÂN DÂN .wmv 08:58

  Phần 3: CÔNG AN NHÂN DÂN GIẾT NHÂN DÂN .wmv

  10 years ago
 • 38 Tướng lãnh Cao cấp vạch mặt Nguyễn Chí Vịnh .wmv 06:46

  38 Tướng lãnh Cao cấp vạch mặt Nguyễn Chí Vịnh .wmv

  10 years ago
 • CùHHVũ:Nguyễn Minh Triết tự sát nếu bỏ điều 4 HP.wmv 14:59

  CùHHVũ:Nguyễn Minh Triết tự sát nếu bỏ điều 4 HP.wmv

  10 years ago
 • Nguyễn Chí Vịnh đang ôm chân ai ? wmv 07:45

  Nguyễn Chí Vịnh đang ôm chân ai ? wmv

  10 years ago
 • Thác Bản Giốc còn hay mất ? wmv 09:05

  Thác Bản Giốc còn hay mất ? wmv

  10 years ago
 • Độc tài CSVN là Nguy cơ mất nước vào tay Trung quốc.wmv 09:58

  Độc tài CSVN là Nguy cơ mất nước vào tay Trung quốc.wmv

  10 years ago
 • Làm thế nào để lấy lại Hoàng Sa, TS? .Phần 1..wmv 08:44

  Làm thế nào để lấy lại Hoàng Sa, TS? .Phần 1..wmv

  10 years ago
 • Bằng cách nào để lấy lại Hoàng Sa, TS ? ( Ph 2).wmv 08:57

  Bằng cách nào để lấy lại Hoàng Sa, TS ? ( Ph 2).wmv

  10 years ago