Dân Làm Báo

 • Dân oan vây hãm nhà chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

  Dân oan vây hãm nhà chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

  5 years ago
 • DHBCKM- cán bộ y tế ăn hối lộ

  DHBCKM- cán bộ y tế ăn hối lộ

  5 years ago
 • "Đừng nghe cộng sản nói. Hãy xem cộng sản làm"

  5 years ago
 • Côn an, quân đội, 4tê: 3 tên tụm lại làm gì vậy ta!?

  Côn an, quân đội, 4tê: 3 tên tụm lại làm gì vậy ta!?

  5 years ago
 • Sau cuộc đình công 10 ngày, Vina Duke trừ 12 ngày lương

  Sau cuộc đình công 10 ngày, Vina Duke trừ 12 ngày lương

  5 years ago
 • Đảng như thế nào thì Quốc hội như thế đấy!

  Đảng như thế nào thì Quốc hội như thế đấy!

  5 years ago
 • Quá trình chuyển đổi dân chủ ở Đông Âu sau 1989

  Quá trình chuyển đổi dân chủ ở Đông Âu sau 1989

  5 years ago
 • Giáo dục nhân cách dưới chế độ XHCN

  Giáo dục nhân cách dưới chế độ XHCN

  5 years ago
 • Truyền thông độc lập là truyền thông phi đảng phái

  Truyền thông độc lập là truyền thông phi đảng phái

  5 years ago
 • Nội tình cuộc gặp lãnh đạo Trung-Việt tại Thành Đô

  Nội tình cuộc gặp lãnh đạo Trung-Việt tại Thành Đô

  5 years ago
 • 25 tổ chức dân sự Việt Nam đồng loạt phản đối công an bạo hành

  25 tổ chức dân sự Việt Nam đồng loạt phản đối công an bạo hành

  5 years ago
 • Này đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến: đập chuột coi chừng vỡ bình!!!

  Này đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến: đập chuột coi chừng vỡ bình!!!

  5 years ago
 • Từ việc blogger Điếu Cày đến Hoa Kỳ (phần 2)

  Từ việc blogger Điếu Cày đến Hoa Kỳ (phần 2)

  5 years ago
 • Bầu cử Mỹ 2014 - chính trị Việt

  Bầu cử Mỹ 2014 - chính trị Việt

  5 years ago
 • Việt Nam vào tốp 20 nơi đáng sống nhất thế giới! và...

  Việt Nam vào tốp 20 nơi đáng sống nhất thế giới! và...

  5 years ago
 • Sài Gòn: Côn an vác dao dọa dân, tấn công cả Tổng lãnh sự quán Pháp

  Sài Gòn: Côn an vác dao dọa dân, tấn công cả Tổng lãnh sự quán Pháp

  5 years ago
 • Tin chết liền!!!

  Tin chết liền!!!

  5 years ago
 • Phát hiện thêm một đại biểu tâm thần lọt vào quốc hội

  Phát hiện thêm một đại biểu tâm thần lọt vào quốc hội

  5 years ago
 • Từ bỏ đảng Cộng sản là yêu nước

  Từ bỏ đảng Cộng sản là yêu nước

  5 years ago
 • Independent media is non-partisan media

  Independent media is non-partisan media

  5 years ago