Dân Làm Báo

 • Côn đồ lại quậy phá Hội thánh Tin lành Mennonite Mỹ Phước 1, tỉnh Bình Dương

  Côn đồ lại quậy phá Hội thánh Tin lành Mennonite Mỹ Phước 1, tỉnh Bình Dương

  4 years ago
 • Xin đừng xúi dại Thủ tướng!!!

  Xin đừng xúi dại Thủ tướng!!!

  4 years ago
 • Thua!!!

  Thua!!!

  4 years ago
 • Thanh Sơn Bành Thanh Bần, người tải đạo bằng thơ 1

  Thanh Sơn Bành Thanh Bần, người tải đạo bằng thơ 1

  4 years ago
 • VOV ăn mày xác chết cách mạng tháng 10 Nga

  VOV ăn mày xác chết cách mạng tháng 10 Nga

  4 years ago
 • Mâm mồi các cụ (Tập 4)

  Mâm mồi các cụ (Tập 4)

  4 years ago
 • Hiến kế cho cộng sản

  Hiến kế cho cộng sản

  4 years ago
 • Bạo hành những người bất đồng chính kiến: Thủ đoạn mới của cộng sản Việt Nam

  Bạo hành những người bất đồng chính kiến: Thủ đoạn mới của cộng sản Việt Nam

  4 years ago
 • Nỗi lòng oan ức xuyên thế kỷ của người dân cả nước từ ngày 30/04/1975

  Nỗi lòng oan ức xuyên thế kỷ của người dân cả nước từ ngày 30/04/1975

  4 years ago
 • TQDN- Tinh giản cán bộ ăn bám

  TQDN- Tinh giản cán bộ ăn bám

  4 years ago
 • Injustice treatments and broken hearts of Vietnamese people of the whole country through the century since 30/04/1975

  Injustice treatments and broken hearts of Vietnamese people of the whole country through the century since 30/04/1975

  4 years ago
 • Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị công an sách nhiễu

  Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị công an sách nhiễu

  4 years ago
 • Bên kia bức tường

  Bên kia bức tường

  4 years ago
 • Tường Berlin: Biểu tượng Chiến Tranh Lạnh và sự phá sản của Chủ nghĩa Cộng sản

  Tường Berlin: Biểu tượng Chiến Tranh Lạnh và sự phá sản của Chủ nghĩa Cộng sản

  4 years ago
 • Liên quan đến chuyện làm việc với cơ quan ANĐT vì Facebook cá nhân

  Liên quan đến chuyện làm việc với cơ quan ANĐT vì Facebook cá nhân

  4 years ago
 • Thỉnh nguyện thư...

  Thỉnh nguyện thư...

  4 years ago
 • Hàng trăm người dân “quây” Bộ trưởng Thăng… đòi đường

  Hàng trăm người dân “quây” Bộ trưởng Thăng… đòi đường

  4 years ago
 • Điểm mặt những nghi án hối lộ triệu đô ở Việt Nam do nước ngoài phát hiện

  Điểm mặt những nghi án hối lộ triệu đô ở Việt Nam do nước ngoài phát hiện

  4 years ago
 • Tổ chức Bảo vệ Ký giả lên tiếng: Blogger Mẹ Nấm lo ngại sẽ bị bắt giam vì những hoạt động Facebook

  Tổ chức Bảo vệ Ký giả lên tiếng: Blogger Mẹ Nấm lo ngại sẽ bị bắt giam vì những hoạt động Facebook

  4 years ago
 • Vietnamese blogger 'Mother Mushroom' fears arrest for Facebook activity

  Vietnamese blogger 'Mother Mushroom' fears arrest for Facebook activity

  4 years ago