Chân Dung Quyền lực

 • Ông Phạm Quang Nghị lại

  Ông Phạm Quang Nghị lại "vi hành" đánh bóng uy tín đua vào ghế Tổng Bí thư?

  7 years ago
 • Cần quét sạch chủ nghĩa giáo điều, hô hào, cơ hội và tiêu cực tại Hà Nội

  Cần quét sạch chủ nghĩa giáo điều, hô hào, cơ hội và tiêu cực tại Hà Nội

  7 years ago
 • Nguyễn Bá Thanh và Đà Nẵng

  Nguyễn Bá Thanh và Đà Nẵng

  7 years ago
 • Đinh Thế Huynh muốn sửa Lịch sử thành:

  Đinh Thế Huynh muốn sửa Lịch sử thành: "HAI BÀ TRUNG CHỐNG GIẶC ... LẠ"

  7 years ago
 • Mưu đồ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hạ bệ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

  Mưu đồ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hạ bệ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

  7 years ago
 • Những điều cần làm rõ về Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Có đầu hàng địch không?

  Những điều cần làm rõ về Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Có đầu hàng địch không?

  7 years ago
 • Ông Trương Tấn Sang có phản bội tổ quốc không?

  Ông Trương Tấn Sang có phản bội tổ quốc không?

  8 years ago
 • Cạm bẫy của Trương Tấn Sang

  Cạm bẫy của Trương Tấn Sang

  8 years ago
 • Bản chất Trương Tấn Sang

  Bản chất Trương Tấn Sang

  8 years ago
 • Nguyễn Xuân Phúc - Một kẻ cơ hội phản chủ

  Nguyễn Xuân Phúc - Một kẻ cơ hội phản chủ

  8 years ago
 • Ai nã pháo cối vào Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng?

  Ai nã pháo cối vào Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng?

  8 years ago
 • Tổng thống Nguyễn Tấn Dũng?

  Tổng thống Nguyễn Tấn Dũng?

  8 years ago
 • Chừng nào Bí thư Sài Gòn Lê Thanh Hải từ chức ?

  Chừng nào Bí thư Sài Gòn Lê Thanh Hải từ chức ?

  8 years ago
 • Thay đổi nhân sự tại TP. HCM?

  Thay đổi nhân sự tại TP. HCM?

  8 years ago
 • Tố cáo Nguyễn Hòa Bình, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi

  Tố cáo Nguyễn Hòa Bình, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi

  9 years ago