Chân Dung Quyền lực

 • Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - “Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai!”

  Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - “Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai!”

  5 years ago
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng tấn công Chính phủ và Thủ tướng để leo lên ghế

  Ông Nguyễn Sinh Hùng tấn công Chính phủ và Thủ tướng để leo lên ghế "Tổng bí thư"

  5 years ago
 • Những tuyên bố vô tiền khoáng hậu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

  Những tuyên bố vô tiền khoáng hậu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

  5 years ago
 • Hé lộ thông tin Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo Quốc hội tấn công Chính phủ

  Hé lộ thông tin Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo Quốc hội tấn công Chính phủ

  5 years ago
 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vung tiền tấn xây “nhà thờ họ” để leo lên ghế “Tổng bí thư”

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vung tiền tấn xây “nhà thờ họ” để leo lên ghế “Tổng bí thư”

  5 years ago
 • Tác giả vụ cướp ngân hàng cho đế chế gia đình Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

  Tác giả vụ cướp ngân hàng cho đế chế gia đình Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

  5 years ago
 • Nhân vật cộm cán trong Đế chế gia đình Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

  Nhân vật cộm cán trong Đế chế gia đình Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

  5 years ago
 • Ai sẽ là TBT ĐCSVN khóa 12: Nguyễn Tấn Dũng có trở thành Tổng thống?

  Ai sẽ là TBT ĐCSVN khóa 12: Nguyễn Tấn Dũng có trở thành Tổng thống?

  5 years ago
 • Nhân vật được ông Nguyễn Sinh Hùng chấm chọn thay ông cướp ngân hàng

  Nhân vật được ông Nguyễn Sinh Hùng chấm chọn thay ông cướp ngân hàng

  5 years ago
 • So găng lịch sử 6: AI SẼ LÀ TỔNG BÍ THƯ?

  So găng lịch sử 6: AI SẼ LÀ TỔNG BÍ THƯ?

  5 years ago
 • Ai sẽ là TBT ĐCSVN khóa 12 ? Màn tự ứng cử ngoạn mục của Tô Huy Rứa

  Ai sẽ là TBT ĐCSVN khóa 12 ? Màn tự ứng cử ngoạn mục của Tô Huy Rứa

  5 years ago
 • Ai sẽ là Tổng bí thư ĐCSVN khóa 12: Phạm Quang Nghị có là TBT tương lai ?

  Ai sẽ là Tổng bí thư ĐCSVN khóa 12: Phạm Quang Nghị có là TBT tương lai ?

  5 years ago
 • Ai sẽ là Tổng bí thư ĐCSVN khóa 12 ? Phùng Quang Thanh có thể làm TBT ?

  Ai sẽ là Tổng bí thư ĐCSVN khóa 12 ? Phùng Quang Thanh có thể làm TBT ?

  5 years ago
 • Ai sẽ là Tổng bí thư ĐCSVN khóa 12: Tại sao Nguyễn Phú Trọng không tái ứng cử

  Ai sẽ là Tổng bí thư ĐCSVN khóa 12: Tại sao Nguyễn Phú Trọng không tái ứng cử

  5 years ago
 • Ai sẽ là Tổng bí thư ĐCSVN khóa 12: Lê Hồng Anh – Ứng cử viên TBT nặng ký!

  Ai sẽ là Tổng bí thư ĐCSVN khóa 12: Lê Hồng Anh – Ứng cử viên TBT nặng ký!

  5 years ago
 • Hà Văn Thắm: Anh và người nhà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dùng Vietnamnet đánh Ngân hàng Bảo Việt

  Hà Văn Thắm: Anh và người nhà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dùng Vietnamnet đánh Ngân hàng Bảo Việt

  5 years ago
 • Khối tài sản khổng lồ của bà Nguyễn Hồng Phương, em ruột Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

  Khối tài sản khổng lồ của bà Nguyễn Hồng Phương, em ruột Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

  5 years ago
 • Hà Văn Thắm: Có bác Nguyễn Sinh Hùng đang ủng hộ, sợ chó gì chúng nó

  Hà Văn Thắm: Có bác Nguyễn Sinh Hùng đang ủng hộ, sợ chó gì chúng nó

  5 years ago
 • Hà Văn Thắm: “Bác Nguyễn Sinh Hùng muốn cướp ngân hàng Bảo Việt cho em gái ruột”

  Hà Văn Thắm: “Bác Nguyễn Sinh Hùng muốn cướp ngân hàng Bảo Việt cho em gái ruột”

  5 years ago
 • Hà Văn Thắm: “Bác Nguyễn Sinh Hùng chỉ mặt như thế thì bố anh Bình cũng không dám phê duyệt”

  Hà Văn Thắm: “Bác Nguyễn Sinh Hùng chỉ mặt như thế thì bố anh Bình cũng không dám phê duyệt”

  5 years ago