Chân Dung Quyền lực

 • Đơn Tố cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của tập thể cán bộ Văn phòng Chính phủ

  Đơn Tố cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của tập thể cán bộ Văn phòng Chính phủ

  5 years ago
 • Khối tài sản khổng lồ của Đế chế gia đình Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

  Khối tài sản khổng lồ của Đế chế gia đình Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

  5 years ago
 • Nguyễn Tấn Dũng - Một hình ảnh độc tôn

  Nguyễn Tấn Dũng - Một hình ảnh độc tôn

  5 years ago
 • Nguyễn Xuân Phúc: Kẻ thượng đội hạ đạp, phản thầy!

  Nguyễn Xuân Phúc: Kẻ thượng đội hạ đạp, phản thầy!

  5 years ago
 • Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Cú lừa Dân Chủ thế kỷ

  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Cú lừa Dân Chủ thế kỷ

  5 years ago
 • Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói

  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói "sau lưng" ở một sổ tang gia đình!

  5 years ago
 • Các câu nói

  Các câu nói "hùng hồn' của ngài Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

  5 years ago
 • Gánh chèo của ông bầu xứ Nghệ Nguyễn Sinh Hùng

  Gánh chèo của ông bầu xứ Nghệ Nguyễn Sinh Hùng

  5 years ago
 • Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đổ lỗi tham nhũng cho người dân!

  Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đổ lỗi tham nhũng cho người dân!

  5 years ago
 • Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - Kẻ phá nát Đảng cộng sản Việt Nam

  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - Kẻ phá nát Đảng cộng sản Việt Nam

  5 years ago
 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Thầy chạy

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Thầy chạy

  5 years ago
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng noi gương thái hậu Dương Vân Nga, tại sao không?

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng noi gương thái hậu Dương Vân Nga, tại sao không?

  5 years ago
 • Nguyễn Phú Trọng: Kẻ phản bội, bất nhân và bất nghĩa

  Nguyễn Phú Trọng: Kẻ phản bội, bất nhân và bất nghĩa

  5 years ago
 • Cú

  Cú "cọ quậy" cuối cùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  5 years ago
 • Các ngón đòn chính trị hiểm độc nhất của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

  Các ngón đòn chính trị hiểm độc nhất của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

  5 years ago
 • Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tín nhiệm cao hay mua phiếu?

  Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tín nhiệm cao hay mua phiếu?

  5 years ago
 • Khối tài sản khổng lồ của các tập đoàn sân sau Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

  Khối tài sản khổng lồ của các tập đoàn sân sau Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

  5 years ago
 • Ðằng sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội Việt Nam

  Ðằng sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội Việt Nam

  5 years ago
 • Những trò hề của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

  Những trò hề của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

  5 years ago
 • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng củng cố uy thế qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội

  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng củng cố uy thế qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội

  5 years ago