108Tv Channel

 • Nam Đàn: Lửa biểu tình phản đối dự luật thuê đất 99 năm 00:00

  Nam Đàn: Lửa biểu tình phản đối dự luật thuê đất 99 năm

  2 years ago
 • ĐBQH Dương Trung Quốc: Trung Quốc đang chiếm biển Đông dưới chiêu bài thuê đất đặc khu[108Tv] 12:22

  ĐBQH Dương Trung Quốc: Trung Quốc đang chiếm biển Đông dưới chiêu bài thuê đất đặc khu[108Tv]

  2 years ago
 • Tường thuật: Dân Quỳnh Lưu biểu tình phản đối VN cho Trung Quốc thuê đất 99 năm ngày 9/6 00:00

  Tường thuật: Dân Quỳnh Lưu biểu tình phản đối VN cho Trung Quốc thuê đất 99 năm ngày 9/6

  2 years ago
 • Paris biểu tình phản đối cho thuê đất, mở màn cho làn sóng biểu tình ở VN vào ngày Chủ Nhật 00:00

  Paris biểu tình phản đối cho thuê đất, mở màn cho làn sóng biểu tình ở VN vào ngày Chủ Nhật

  2 years ago
 • ‘Cơn bão’ phản đối Dự Luật Đặc khu - Giờ G đã điểm? 11:45

  ‘Cơn bão’ phản đối Dự Luật Đặc khu - Giờ G đã điểm?

  2 years ago
 • Làn sóng phản đối Trung Quốc thuê đặc khu lan rộng cả nước, Bộ CT sẽ làm gì? 28:00

  Làn sóng phản đối Trung Quốc thuê đặc khu lan rộng cả nước, Bộ CT sẽ làm gì?

  2 years ago
 • Nhà báo Bạch Hoàn: Đặc khu kinh tế và trách nhiệm công dân. 00:00

  Nhà báo Bạch Hoàn: Đặc khu kinh tế và trách nhiệm công dân.

  2 years ago
 • Nguyễn Phú Trọng: Sẽ cho cho tăng thiết giáp san bằng tòa nhà QH nếu ko bấm nút cho thuê đất 26:58

  Nguyễn Phú Trọng: Sẽ cho cho tăng thiết giáp san bằng tòa nhà QH nếu ko bấm nút cho thuê đất

  2 years ago
 • Nguyễn Phú Trọng sắp sửa ký giấy Chế độ Tô giới và Bắc thuộc cho VN 12:40

  Nguyễn Phú Trọng sắp sửa ký giấy Chế độ Tô giới và Bắc thuộc cho VN

  2 years ago
 • Nguyên PGD Sở Ngoại vụ TPHCM: Cho TQ thuê 99 năm là nguy hiểm là thất bại thảm hại 13:36

  Nguyên PGD Sở Ngoại vụ TPHCM: Cho TQ thuê 99 năm là nguy hiểm là thất bại thảm hại

  2 years ago
 • Nancy Nguyen: Sơn hà nguy biến - con dân nước Việt đạp tan Sợ hãi, chống giặc Tàu 17:44

  Nancy Nguyen: Sơn hà nguy biến - con dân nước Việt đạp tan Sợ hãi, chống giặc Tàu

  2 years ago
 • Lột mặt nạ kẻ chống lưng cho Vũ Đình Duy làm chứng chống Trịnh Xuân Thanh tại Đức 12:08

  Lột mặt nạ kẻ chống lưng cho Vũ Đình Duy làm chứng chống Trịnh Xuân Thanh tại Đức

  2 years ago
 • Bằng chứng thép việc: Bộ trưởng CA Tô Lâm tham gia bắt người trái phép tại Đức 16:00

  Bằng chứng thép việc: Bộ trưởng CA Tô Lâm tham gia bắt người trái phép tại Đức

  2 years ago
 • Ba nguyên nhân buộc Quốc Hội phải diễn tuồng theo yêu cầu của đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng 16:00

  Ba nguyên nhân buộc Quốc Hội phải diễn tuồng theo yêu cầu của đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng

  2 years ago
 • Ngầm chiếm 3 Đặc khu kinh tế trên biển VN, Trung Quốc điều đồng siêu vũ khí ra biển-Đông 12:16

  Ngầm chiếm 3 Đặc khu kinh tế trên biển VN, Trung Quốc điều đồng siêu vũ khí ra biển-Đông

  2 years ago
 • Cho TQ thuê đất 99 năm: Thách CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân chống lại TBT Nguyễn Phú Trọng và BCT 26:40

  Cho TQ thuê đất 99 năm: Thách CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân chống lại TBT Nguyễn Phú Trọng và BCT

  2 years ago
 • Phát hiện nguyên nhân sâu xa khiến cục Chống phản động A67 Bộ CA tạm giữ ông Nguyễn Anh Tuấn 10:58

  Phát hiện nguyên nhân sâu xa khiến cục Chống phản động A67 Bộ CA tạm giữ ông Nguyễn Anh Tuấn

  2 years ago
 • Bây giờ mới hiểu vì sao dân gọi BT Đinh Tiến Dũng là trùm bộ b.o'-p c.ổ 10:48

  Bây giờ mới hiểu vì sao dân gọi BT Đinh Tiến Dũng là trùm bộ b.o'-p c.ổ

  2 years ago
 • Tổng Bí Thư Trọng không dám bước ra khỏi nhà vì đã thanh trừng phe 3 Dũng quá nặng? 11:56

  Tổng Bí Thư Trọng không dám bước ra khỏi nhà vì đã thanh trừng phe 3 Dũng quá nặng?

  2 years ago
 • Đức Giám mục Giáo phận Vinh đại diện cho các nạn nhân thảm hoạ Formosa gửi thư cho Chính phủ Nauy 10:08

  Đức Giám mục Giáo phận Vinh đại diện cho các nạn nhân thảm hoạ Formosa gửi thư cho Chính phủ Nauy

  2 years ago