108Tv Channel

 • Tô Lâm chính thức đi-đêm với CTCQ Kim Ngân để sản sinh ra thứ qoái thai mang tên luật ANM[108Tv] 16:21

  Tô Lâm chính thức đi-đêm với CTCQ Kim Ngân để sản sinh ra thứ qoái thai mang tên luật ANM[108Tv]

  2 years ago
 • Ls Trần Vũ Hải: C50 Bộ Công an là kẻ trục lợi nhất nếu dự luật 'an-toan-mạng' được thông qua[108Tv] 39:59

  Ls Trần Vũ Hải: C50 Bộ Công an là kẻ trục lợi nhất nếu dự luật 'an-toan-mạng' được thông qua[108Tv]

  2 years ago
 • Mặc Lâm: 10 tháng 6, ngày của những đôi chân [108Tv] 11:30

  Mặc Lâm: 10 tháng 6, ngày của những đôi chân [108Tv]

  2 years ago
 • 10 lý do khiến bạn cần phải phản đối 'dự Luật An ninh mạng' [108Tv] 07:58

  10 lý do khiến bạn cần phải phản đối 'dự Luật An ninh mạng' [108Tv]

  2 years ago
 • Hãy phủ quyết dự 'Luật An ninh mạng' trước khi quá muộn[108Tv] 15:37

  Hãy phủ quyết dự 'Luật An ninh mạng' trước khi quá muộn[108Tv]

  2 years ago
 • Cộng đồng người Việt Hoa Thịnh Đốn xuống đường biểu-tình chống dự-thảo luật đặc-khu và an-ning-mạng 30:25

  Cộng đồng người Việt Hoa Thịnh Đốn xuống đường biểu-tình chống dự-thảo luật đặc-khu và an-ning-mạng

  2 years ago
 • Tin nhắn Facebook của bạn sẽ bị đọc trộm nếu dự Luật an ninh mạng được thông qua 13:18

  Tin nhắn Facebook của bạn sẽ bị đọc trộm nếu dự Luật an ninh mạng được thông qua

  2 years ago
 • Hướng dẫn cách ngăn chặn dự luật An ninh mạng[108Tv] 01:00:45

  Hướng dẫn cách ngăn chặn dự luật An ninh mạng[108Tv]

  2 years ago
 • Hậu duệ VNCH xuống đường phản đối dự luật đặc khu và an ninh mạng 01:38:47

  Hậu duệ VNCH xuống đường phản đối dự luật đặc khu và an ninh mạng

  2 years ago
 • Vietnam tries to contain anti-China protests as plan for new economic zones sparks anger[108Tv] 10:12

  Vietnam tries to contain anti-China protests as plan for new economic zones sparks anger[108Tv]

  2 years ago
 • BBC: Vietnam protesters clash with police over new economic zones[108Tv] 07:06

  BBC: Vietnam protesters clash with police over new economic zones[108Tv]

  2 years ago
 • AFP: Vietnam police break up protest over controversial draft law[108Tv] 07:36

  AFP: Vietnam police break up protest over controversial draft law[108Tv]

  2 years ago
 • Reuters: Vietnam police halt protests against new economic zones[108Tv] 07:53

  Reuters: Vietnam police halt protests against new economic zones[108Tv]

  2 years ago
 • ?Trực tiếp [P2]: Tổng biểu tình phản đối dự luật cho thuê đất 99 năm trên cả nước 00:00

  ?Trực tiếp [P2]: Tổng biểu tình phản đối dự luật cho thuê đất 99 năm trên cả nước

  2 years ago
 • California Biểu-tình Phản đối dự luật cho thuê đất 99 năm 41:16

  California Biểu-tình Phản đối dự luật cho thuê đất 99 năm

  2 years ago
 • Bolsa xuống đường phản đối nhà cầm quyền VN dâng Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc cho Tàu 00:00

  Bolsa xuống đường phản đối nhà cầm quyền VN dâng Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc cho Tàu

  2 years ago
 • Trực tiếp: Tổng biểu tình phản đối dự luật cho thuê đất 99 năm trên cả nước 00:00

  Trực tiếp: Tổng biểu tình phản đối dự luật cho thuê đất 99 năm trên cả nước

  2 years ago
 • Giờ G đã điểm: đừng sợ hãi khi biểu tình Bất bạo động, hãy tự vệ nếu bị đối xử bạo-lực[108Tv] 30:44

  Giờ G đã điểm: đừng sợ hãi khi biểu tình Bất bạo động, hãy tự vệ nếu bị đối xử bạo-lực[108Tv]

  2 years ago
 • Quốc hội Mỹ: Việt Nam cần dẹp bỏ dự luật An ninh mạng và cho thuê đất 99 năm 20:54

  Quốc hội Mỹ: Việt Nam cần dẹp bỏ dự luật An ninh mạng và cho thuê đất 99 năm

  2 years ago
 • Wow: CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân mua 500 lô đất ở đặc khu Phú Quốc để bán cho TQ[108Tv] 16:04

  Wow: CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân mua 500 lô đất ở đặc khu Phú Quốc để bán cho TQ[108Tv]

  2 years ago