108Tv Channel

 • Trung Quốc bước chân vào chiến lược thôn tính Việt Nam từ khi nào?[108Tv] 11:34

  Trung Quốc bước chân vào chiến lược thôn tính Việt Nam từ khi nào?[108Tv]

  2 years ago
 • Lo sợ dân bóp na't đảng, Nguyễn Phú Trọng cương quyết không cho ra đời Luật Biểu tình?[108Tv] 08:27

  Lo sợ dân bóp na't đảng, Nguyễn Phú Trọng cương quyết không cho ra đời Luật Biểu tình?[108Tv]

  2 years ago
 • Xuất hiện làn sóng phản đối kinh hoàng khi bộ Công An đẻ ra luật 'an ninh mạng'[108Tv] 09:11

  Xuất hiện làn sóng phản đối kinh hoàng khi bộ Công An đẻ ra luật 'an ninh mạng'[108Tv]

  2 years ago
 • Nguy cơ Hán hóa là có thật khi Facebook và Google rút khỏi Việt Nam 08:27

  Nguy cơ Hán hóa là có thật khi Facebook và Google rút khỏi Việt Nam

  2 years ago
 • Washington Post: Vietnam passes cybersecurity law despite privacy concerns[108Tv] 05:32

  Washington Post: Vietnam passes cybersecurity law despite privacy concerns[108Tv]

  2 years ago
 • Nytimes: Vietnam Passes Cybersecurity Law Despite Privacy Concerns[108Tv] 06:13

  Nytimes: Vietnam Passes Cybersecurity Law Despite Privacy Concerns[108Tv]

  2 years ago
 • Viet Nam: New Cybersecurity law a devastating blow for freedom of expression[108Tv] 03:47

  Viet Nam: New Cybersecurity law a devastating blow for freedom of expression[108Tv]

  2 years ago
 • Voice of America: Vietnam Passes Sweeping New Cybersecurity Law[108Tv] 03:33

  Voice of America: Vietnam Passes Sweeping New Cybersecurity Law[108Tv]

  2 years ago
 • Ending Torture of Prisoners of Conscience in Vietnam[108Tv] 06:37

  Ending Torture of Prisoners of Conscience in Vietnam[108Tv]

  2 years ago
 • Vietnam's National Assembly Approves 'Cyber Security' Law, Further Limiting Online Debate[108Tv] 05:28

  Vietnam's National Assembly Approves 'Cyber Security' Law, Further Limiting Online Debate[108Tv]

  2 years ago
 • Facebook và Google sẽ rút khỏi việt nam, nếu bắt họ cung cấp thông tin người dùng cho nhà nước 27:18

  Facebook và Google sẽ rút khỏi việt nam, nếu bắt họ cung cấp thông tin người dùng cho nhà nước

  2 years ago
 • Lộ diện người soạn thảo luật an ninh mạng[108Tv] 11:50

  Lộ diện người soạn thảo luật an ninh mạng[108Tv]

  2 years ago
 • Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân: Kẻ gây nên sự cố B.i.eu t.i.n.nh tại Bình Thuận 12:28

  Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân: Kẻ gây nên sự cố B.i.eu t.i.n.nh tại Bình Thuận

  2 years ago
 • Vietnam Says ‘Anti-State’ Groups Incited Nationwide Protests[108Tv] 11:45

  Vietnam Says ‘Anti-State’ Groups Incited Nationwide Protests[108Tv]

  2 years ago
 • Vietnam detains 100 after anti-China economic zone protests turn violent[108Tv] 10:20

  Vietnam detains 100 after anti-China economic zone protests turn violent[108Tv]

  2 years ago
 • Vietnam legislators back cyber law clamping down on tech firms, dissent[108Tv] 08:44

  Vietnam legislators back cyber law clamping down on tech firms, dissent[108Tv]

  2 years ago
 • Thousands Protest in Vietnam Over Proposed SEZ Concessions[108Tv] 08:58

  Thousands Protest in Vietnam Over Proposed SEZ Concessions[108Tv]

  2 years ago
 • Anti-China protests: dozens arrested as Vietnam patriotism spirals into unrest[108Tv] 11:00

  Anti-China protests: dozens arrested as Vietnam patriotism spirals into unrest[108Tv]

  2 years ago
 • New data storage rules for Facebook and Google as Vietnam passes cybersecurity law[108Tv] 08:26

  New data storage rules for Facebook and Google as Vietnam passes cybersecurity law[108Tv]

  2 years ago
 • Nóng: Quốc hội Việt Nam hối hả thông qua Luật An ninh mạng[108Tv] 13:10

  Nóng: Quốc hội Việt Nam hối hả thông qua Luật An ninh mạng[108Tv]

  2 years ago