108Tv Channel

 • Phe 3 Dũng phản pháo, thề dập đàn em Trọng Lú phê như con tê tê 09:42

  Phe 3 Dũng phản pháo, thề dập đàn em Trọng Lú phê như con tê tê

  2 years ago
 • Nóng: Võ Kim Cự bị t/ó/m c/ổ khi rình mang tượng HCM 50kg vàng ròng trốn sang Canada 11:23

  Nóng: Võ Kim Cự bị t/ó/m c/ổ khi rình mang tượng HCM 50kg vàng ròng trốn sang Canada

  2 years ago
 • Biểu tình Tại Sài Gòn 17/6: Lộ rõ bộ mặt b ọn phản động bán nước hại dân 10:17

  Biểu tình Tại Sài Gòn 17/6: Lộ rõ bộ mặt b ọn phản động bán nước hại dân

  2 years ago
 • Công khai tài sản cán bộ: Cha Con Nguyễn Tấn Dũng ko dám ngủ, ông Tổng Trọng tự mâu thuẫn 10:26

  Công khai tài sản cán bộ: Cha Con Nguyễn Tấn Dũng ko dám ngủ, ông Tổng Trọng tự mâu thuẫn

  2 years ago
 • State Department 'deeply concerned' over arrest of US citizen during a protest in Vietnam[108Tv] 05:22

  State Department 'deeply concerned' over arrest of US citizen during a protest in Vietnam[108Tv]

  2 years ago
 • In Vietnam, a mega casino rises with the help of a Macau junket company[108Tv] 08:23

  In Vietnam, a mega casino rises with the help of a Macau junket company[108Tv]

  2 years ago
 • Cười không nhặt được mồm khi QHVN sẽ lo ‘dịch chuyển đám mây ảo’?[108Tv] 13:11

  Cười không nhặt được mồm khi QHVN sẽ lo ‘dịch chuyển đám mây ảo’?[108Tv]

  2 years ago
 • US Lawmakers Call For Release of American Citizen Detained in Vietnam[108Tv] 07:15

  US Lawmakers Call For Release of American Citizen Detained in Vietnam[108Tv]

  2 years ago
 • Vietnam launches probe into American detained for ‘public disorder’ during protests over [108Tv] 05:24

  Vietnam launches probe into American detained for ‘public disorder’ during protests over [108Tv]

  2 years ago
 • Rep. Lowenthal, Gomez, Correa Call For Immediate Release of US Citizen Arrested By [108Tv][108Tv] 05:23

  Rep. Lowenthal, Gomez, Correa Call For Immediate Release of US Citizen Arrested By [108Tv][108Tv]

  2 years ago
 • Houston native detained in Vietnam during anti-Chinese government protest, friends say[108Tv] 03:12

  Houston native detained in Vietnam during anti-Chinese government protest, friends say[108Tv]

  2 years ago
 • Fox News: American college student is arrested in Vietnam after violent clashes with police[108Tv] 05:15

  Fox News: American college student is arrested in Vietnam after violent clashes with police[108Tv]

  2 years ago
 • BBC: American Will Nguyen held in Vietnam after protests[108Tv] 05:13

  BBC: American Will Nguyen held in Vietnam after protests[108Tv]

  2 years ago
 • AFP: US man detained in Vietnam after violent protests[108Tv] 05:03

  AFP: US man detained in Vietnam after violent protests[108Tv]

  2 years ago
 • Yale alumnus detained at Vietnamese protest[108Tv] 04:46

  Yale alumnus detained at Vietnamese protest[108Tv]

  2 years ago
 • Nytimes: American Is Detained After Joining Protest in Vietnam[108Tv] 06:27

  Nytimes: American Is Detained After Joining Protest in Vietnam[108Tv]

  2 years ago
 • Voice of America: Vietnam Halts Debate After Protests Against Chinese Investments[108Tv] 06:11

  Voice of America: Vietnam Halts Debate After Protests Against Chinese Investments[108Tv]

  2 years ago
 • Vietnamese-American Detained in Vietnam For ‘Disturbing Public Order’[108Tv] 05:06

  Vietnamese-American Detained in Vietnam For ‘Disturbing Public Order’[108Tv]

  2 years ago
 • CPJ is honored to present its 2018 International Press Freedom Award to Vietnamese [108Tv] 04:30

  CPJ is honored to present its 2018 International Press Freedom Award to Vietnamese [108Tv]

  2 years ago
 • The UN Human Rights Office Asia is concerned with the passing of the controversial Cyber [108Tv] 04:19

  The UN Human Rights Office Asia is concerned with the passing of the controversial Cyber [108Tv]

  2 years ago