108Tv Channel

 • Phạt báo Tuổi Trẻ làm lộ bản chất sợ sự thật của chính quyền cộng sản 13:19

  Phạt báo Tuổi Trẻ làm lộ bản chất sợ sự thật của chính quyền cộng sản

  2 years ago
 • Khởi tố vụ sửa điểm thi THPT ở Hà Giang, BT GD&DT Phùng Xuân Nhạ sắp bị n/é/m vào 14:17

  Khởi tố vụ sửa điểm thi THPT ở Hà Giang, BT GD&DT Phùng Xuân Nhạ sắp bị n/é/m vào " lò"

  2 years ago
 • Tòa án Đức xử vụ b/ắ/t cóc Trịnh Xuân Thanh: BT Tô Lâm đ/i/ê/n c/u/ồ/n/g vì bị bị đệ tử phản 11:15

  Tòa án Đức xử vụ b/ắ/t cóc Trịnh Xuân Thanh: BT Tô Lâm đ/i/ê/n c/u/ồ/n/g vì bị bị đệ tử phản

  2 years ago
 • Vụ báo tuổi trẻ: Cái cắn trộm của Trương Minh Tuấn, hay là kịch bản chính trị 13:17

  Vụ báo tuổi trẻ: Cái cắn trộm của Trương Minh Tuấn, hay là kịch bản chính trị

  2 years ago
 • TT Nguyễn Mạnh Hùng lên làm bộ trưởng bộ 4T, Trương Minh Tuấn đ/i/ê/n c/u/ồ/n/g bức tử báo tuổi trẻ 17:35

  TT Nguyễn Mạnh Hùng lên làm bộ trưởng bộ 4T, Trương Minh Tuấn đ/i/ê/n c/u/ồ/n/g bức tử báo tuổi trẻ

  2 years ago
 • CTN Ra lệnh thả nông dân Đ/ặ/n/g V/ă/n H/i/ế/n, CTN Quang sẽ công khai đ/ậ/p lại tổng Trọng 15:54

  CTN Ra lệnh thả nông dân Đ/ặ/n/g V/ă/n H/i/ế/n, CTN Quang sẽ công khai đ/ậ/p lại tổng Trọng

  2 years ago
 • Báo tuổi trẻ bị vào lò hơ ba tháng, Bộ chính trị h/ỗ/n c/h/i/ế/n công khai 15:27

  Báo tuổi trẻ bị vào lò hơ ba tháng, Bộ chính trị h/ỗ/n c/h/i/ế/n công khai

  2 years ago
 • Hé lộ kẻ giật dây sau lưng Trọng lú trong vụ k/ỷ l/u/ậ/t hai tướng quân đội 13:17

  Hé lộ kẻ giật dây sau lưng Trọng lú trong vụ k/ỷ l/u/ậ/t hai tướng quân đội

  2 years ago
 • Trump phát động c/h/i/ế/n t/r/a/n/h mậu dịch với Trung cộng, thế giới ở đêm trước biến động lớn? 19:39

  Trump phát động c/h/i/ế/n t/r/a/n/h mậu dịch với Trung cộng, thế giới ở đêm trước biến động lớn?

  2 years ago
 • Vụ Đặng Văn Hiến: Sự thật đằng sau việc đẩy một nông dân nghèo đến chỗ c/h/ế/t 11:59

  Vụ Đặng Văn Hiến: Sự thật đằng sau việc đẩy một nông dân nghèo đến chỗ c/h/ế/t

  2 years ago
 • Vai trò của Trần Đại Quang trong việc é/p báo tuổi trẻ online c/h/ế/t lâm sàng 11:26

  Vai trò của Trần Đại Quang trong việc é/p báo tuổi trẻ online c/h/ế/t lâm sàng

  2 years ago
 • Sai lính é/p t/ử nông dân Đặng Văn Hiến. TBT Trọng dùng luật pháp nuôi tham nhũng? 12:43

  Sai lính é/p t/ử nông dân Đặng Văn Hiến. TBT Trọng dùng luật pháp nuôi tham nhũng?

  2 years ago
 • Nông dân cả nước ký đơn k/ê/u cứu cho dân oan Đ/ặ/ng V/ăn H/iế/n 16:32

  Nông dân cả nước ký đơn k/ê/u cứu cho dân oan Đ/ặ/ng V/ăn H/iế/n

  2 years ago
 • Báo tuổi trẻ online bị đình bản 3 tháng, TBT Trọng đang khóa mồm ai? 12:14

  Báo tuổi trẻ online bị đình bản 3 tháng, TBT Trọng đang khóa mồm ai?

  2 years ago
 • Vụ Bán đất Nhà Bè cho Cường đô la, T.ất Th.ành C.ang ôm cả nghìn tỷ chạy án 10:41

  Vụ Bán đất Nhà Bè cho Cường đô la, T.ất Th.ành C.ang ôm cả nghìn tỷ chạy án

  2 years ago
 • TBT Trọng chỉ đạo làm g.ắt vụ W/i/l/l N/g/u/y/ễ/n: một m.ũ/i tên trúng ba đích 11:09

  TBT Trọng chỉ đạo làm g.ắt vụ W/i/l/l N/g/u/y/ễ/n: một m.ũ/i tên trúng ba đích

  2 years ago
 • NTN lại đến Thủ Thiêm, t/h/ủ đ/o/ạ/n mới c/ư.ớp đất đến cùng của Trọng lú 07:51

  NTN lại đến Thủ Thiêm, t/h/ủ đ/o/ạ/n mới c/ư.ớp đất đến cùng của Trọng lú

  2 years ago
 • B/i/ể/u t/ì/n/h rầm rộ tại Luân đôn phản đối chuyến thăm của tổng thống Trump 10:59

  B/i/ể/u t/ì/n/h rầm rộ tại Luân đôn phản đối chuyến thăm của tổng thống Trump

  2 years ago
 • P/h/á h/o/ạ/i quan hệ tốt đẹp với Anh, dần hé lộ â/m m/ư/u của tổng thống Trump 10:58

  P/h/á h/o/ạ/i quan hệ tốt đẹp với Anh, dần hé lộ â/m m/ư/u của tổng thống Trump

  2 years ago
 • U.S. citizen arrested during protest in Vietnam scheduled to stand trial 06:15

  U.S. citizen arrested during protest in Vietnam scheduled to stand trial

  2 years ago