Biển Đông: Hải quân Trung Quốc muốn máy bay Mỹ rời khỏi khu vực

Share & Comments